free amp templates

GONG RADIONICE - VIDEO GALERIJA

Gledanje i slušanje videa s Gong radionice nosi fraktale energija i stanja u koja ulazite na radionici i tako pomaže stvaranju duboke opuštenosti i unutarnjeg mira, a to olakšava pronalazak puta do željenog cilja. Stvaralačka energija kozmičkim plesom održava vječno kretanje svjetova i kao muzika sfera odzvanja u valovima Gong zvuka.

+385 91 502 8718

Donations Welcome - Donacije Dobrodošle

© Copyright Damir Štancl - All Rights Reserved